ระบบรับสมัคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป